+359888221507

or you can find us by email: green@nrgbg.com

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката

Post Image

На 20.07.2018 г. Ен Ар Джи Тех ЕООД подписа договор BG16RFOP002-1.005-246-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката.

Read More